Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô txu nyangr ndê saz

30/05/2019 13:41 G5T+7

Đrul iz cxa đôngs tac zôngx ziv zuôr uô lo txu nyangr ndê saz. Chor đôngs tac mênhx pêv li nuôr:

Xail lơưr oz făngz kror njưl pang txu nyangr ndê

+ Xail nas oz făngz thair jương: Xuôl ntir têk thơưx haz ntir têk keiz ntơưv iz făngz têk flư lơưr kror njêl cênhz făngz, txix sâuv lus tsuô hur muôx li 9, 10 jas.

+Xail lơưr oz făngz kror njưl: Iz cxeik têk xail iz făngz kror njưl, xail iz cxix oz făngz. Xuôl ntir têk keiz xail ntơưv kangz kror muôl lơưr oz făngz kror njưl grêl đhâu câuv ndâux txus kangz poz tseik. Xail mangx mangv haz uô muôx 15 jas tror sâuv...

Mẫn Doanh (t.h)

540
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.