Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư trŭnh nau ji hao huyết áp

30/05/2019 13:41 G5T+7

Ăp ntil nau ntĭm nơih gơi bư trŭnh nau ji hao huyết áp. He tĕng kơt nau ntĭm aơ:

​​

Buôt nglau ti bar đah muh gơi bư trŭnh huyết áp

+ Buôt răm bơh kơi tôr: Dŏng nglau ti me n’hang nglau ti dăch nglau ti me bar đah mpang ti buôt bar đah tôr, ntơm klơ trŭnh tâm dưng tâm 9, 10 tâ.

+ Buôt bar đah muh: Du mpang ti buôt du đah, buôt bar đah ân tâm ban. Dŏng nglau ti jê buôt tĕng trong (ntŏk tâm klang bar đah săng măt) trŭnh tât ta muh găn ta mbung tât ta kang. Buôt mbrơi, buôt iê iê n’hanh bư kơt nĕ lơ 15 tâ...

Mẫn Doanh (t.h)

494
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.