Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv uô yuôx tuô cangz muôx grê ntơưv tsêr chia tsaz muôx jâuz nox nhôngl hur saz

18/01/2018 09:14 G1T+7

Cuô txoz, kêx, krar por lênhx zos chor nguên liêus zôngx ziv nrar, tac đôngx hênhr txus ntâu bôx phênhx xus li kror muôl, tơưr ntơưv cxuô zangv cangz njâuv cxuôv hav.

Chia uô lo jung jixx nuôr, tsuôr mol cuô txoz, kêx, krar trơưs tiv lêx 1:1:1 mas muôz cxangz 3 lit chơưr tsuô, tsâu hur 15 hnuz. Thâuv tsuôk, cox muôz jung jixx nuôr tor shơư đêx. Zangv yuôx tuô cangz nuôr tsês lo 4-5 hli.

Jung jix uô ntơưv cuô txoz, kêx, krar zos iz zangv yuôx tuô cangz muôx grê

+ Pangx cuc muôx pyrethrin muôx tac jungs sâm chiêmr hlưz hâu ntơưv cangz njâuv haz uô tsuô chor ntơư hoatx đôngx tsi lo. Râuz bâu 100 gram pangx cuc jaz kruôr cênhz iz lit đêx hur 20 phut, uô kangz ntơư liv zuôr cuô, chia txas mas lâuz tsuô hur thôngz tsuôk.

Mẫn Doanh (t.h)

643
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.