Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm nkra dak si krih ndrŭng ta wâl gơi gĕh đang trau sa kloh kah

18/01/2018 09:14 G1T+7

Mrăch, toi, chia lah ăp ntil ndơ nơih joi, bư hăng ngăn trôm măt, ntô săk ăp ntil ndrŭng n’hanh săm.

Gơi nkra gĕh dak si aơ, he choh ân hăch mrăch, toi, chia tĕng nau ntĭm 1:1:1 jêh rĭ nkhŭt 3 lit ndrănh sơm, trăm tâm 15 nar. Lah krih, he sŏk iê dak si jêh rĭ khŭt dak krih đang trau. Ntil dak si aơ dơi dŏng nkrem tâm 4 – 5 khay.

Dak si dơi nkra tă bơh mrăch, toi, chia dơi dŏng krih ndrŭng sa đang trau

+ Kao kúc gĕh âk ngăn pyrethrin dơi dŏng gơi bư ji bôk ndrŭng n’hanh bư ndrŭng mô blau hăn , mô blau sa ndơ. Gâm 100 gam kao kúc ih kro jêh rĭ gâm đah du lit dak tâm 20 m’nĭt, jêh rĭ iĕt sŏk dak, ân n’dĭk dŏng krih ndrŭng.

Mẫn Doanh (t.h)

644
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.