Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv khu đêx nox tơư ntơưv nrox nhoz iz puôs ndil tsêr

14/03/2019 14:41 G3T+7

+ Njil txir thâur muôz cxangz iz tâus njêr tuôr lưx, cxuôv cis tơư iz hnuz 4 - 5 jas.

Njil txir thâur zôngv chia phangx, khu đêx nox tơư

+ Blôngx kos laz tuôr cênhz njêr, cxuôv cis tơư iz hnuz 4 - 5 jas.

+Blôngx tâuz xuôv mos tuôr shơư njêr cxuôv tis tơư iz hnuz 4 - 5 jas.

+ Blôngx lôt râuz cuz cxơưz tơư, mas tsâu nzuôr cư tơư.

+ Blôngx nox piz langz mol lưx cxuôv cis nhir tơư, los sis muôz blôngx nox piz langz râuz bâu cênhz iz đrăngz lit đêx tso cxas, muôz iz thôngx phenx kâuz luôx li thơưx njir nhir têk đu cuôs zangz. Zôngv chor đêx nuôr nzuôr tuôz jông chor cis nhir tơư to, txoz tsinhv plênhr cênhz ntâu zangv yuôx trox sat khuânv.

H’Mai (t.h)

306
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.