Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm săm dak sa jâng tă bơh ăp ntil tơm

14/03/2019 14:41 G3T+7

+ Kao khoăr chê iê boh juh ân hăch, m’hĭng ta nglau jâng du nar 4 – 5 tâ.

Dŏng kao khoăr gơi săm, n’jrăng dak sa jâng

+ N’ha bum prŭm juh đah boh, m’hĭng ta nglau jâng du nar 4 – 5 tâ.

+ N’ha bŭnh nse juh đah boh m’hĭng ta nglau jâng du nar 4 – 5 tâ.

+N’ha mlu yun gâm ân sĭn, trăm jâng.

+ N’ha sa mlu tru tre ân hăch ta nglau jâng, mô rĭ sŏk n’ha sa mlu gâm tâm n’gul lit dak ân n’dik, chê du mlâm lŭ phèn srả wâr ân chrai. Dŏng dak aơ he tho ân kloh nglau jâng, ăp ntŏk sôt n’hanh ma m’hĭng ăp ntil dak si ngi bư khĭt ka man.

H’Mai (t.h)

307
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.