Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv khu tơưr ndâux tu plêz chaix ntux no

15/12/2016 11:26 G12T+7

Chaix ntux no, tơưr ndâux kruôr, tu plêz uô tsi thor jông nhoz. Hur kangz nuôr zos iz cxa tsưr ziv khu muôx nux grê:

+ Qêik tơưr haz tsu cuô điz, muôz pangx ntuz cuô điz plênhr tơưr ndâux 15 – 20 phut uô kangz ntơư nzuôr đêx txas.

+ Muôz mir njir jiz mur plênhr tơưr ndâux 3 jas/hnuz, khu tơưr ndâux kruôr los six jông haz uô tơưr ndâux tsi kruôr.

Muôz jiz mur plênhr tơưr ndâux.

+ Plênhr trox dưax tsuô tơưr ndâux kruôr 3 jas/hnuz chia tơưr ndâux tsi kruôr.

+ Shơư thangx môngr njêr haz jiz mur uô kangz ntơư plênhr tơưr ndâux 10 phut mas nzuôr hur hur đêx sur pangz nti têr baox tuôs chia tơưr ndâux mos tuôx.

Mẫn Doanh (th)

584
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.