Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư mô gĕh thăng rse suan lah dôl ma bĭch

14/11/2019 10:24 G11T+7

Ŭm dak răm

Ŭm dak răm lor ma hăn bĭch lah du ntil nau ntĭm gơi trŭnh ji krân săk jăn n’hanh mô gĕh thăng rse suan

Ŭm dak răm lor ma hăn bĭch lah du ntil nau ntĭm gơi trŭnh ji krân săk jăn n’hanh mô gĕh thăng rse suan. Bơh đah nĕ dak răm bư uĕh m’ham hoch tâm săk jan n’hanh uĕh ma rse suan.

Ngêt dak jiăm bây srat

Ngêt dak jiăm bây srat, dak aơ gĕh ăp ntil chât gơi bư săk jăn he mô gĕh thăng rse suan lah bĭch măng.

Sa prit

Tâm play prit gĕh âk dak gơi n’jrăng n’gang nau ji thăng rse suan. Prit ât gĕh âk Carbohydrate gơi gĕh tay Glucogen, gơi ngăch bư lĕ nau ji krân tâm săk jăn.

Bảo Ngọc (t.h)

332
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.