Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm n’jrăng nCoV “bư gĕh nau ji” ta bu nuyh ranh

03/04/2020 09:54 G4T+7

Yor nô nau jêr bơh nau ji tưp nCoV abaơ, bu nuyh ranh mô dơi hăn tâm ntŭk gĕh âk bu nuyh du ngai ma ăp ntŭk gĕh nau ji tưp, mât mray săk jăn kloh uĕh, mray trong sruh n’hâm, mlông kloh, mray săk ân răm, dŏng siăm put mbung lah hăn ta ntŭk gĕh âk bu nuyh, tho lih li ti, ngêt sa ân nŭm ndơ kah gơi dăng n’hâm suan săk jăn.

Bu nuyh ranh mô dơi hăn ta ăp ntŭk gĕh âk bu nuyh gơi n’jrăng nau ji tưp nCoV kơt abaơ

Bu nuyh ranh way ngêt iê dak, tâm nĕ way ngêt iê ta yăn ji kăt yor mô saơ ji hir dak n’hanh blao hăn chrach. Yor nĕ, ta r’năk he rơm dak duh mô rĭ dak trà duh gơi ntênh lah ân bu nuyh ranh ngêt khă mô gĕh ji hir dak...

Mẫn Doanh (t.h)

335
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.