Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm gơi he gĭt nau ji tưp Covid-19 đah nau ji kăt, duh he ngă ngăn

12/03/2020 10:27 G3T+7

Ji kăt, duh he nga ngăn mô gĕh bư nhiễm trùng hô ma n’hâm suăn săk jăn, n’hâm suan bu nuyh gĕh nau ji ngăch ngăn bah lah he dŏng dak si ngêt tĕng nau ntĭm săm bơh nai dak si mô rĭ ngêt êng ta wâl.

Nai dak si khăm joi nau ji tưp Covid-19, cúm A n’hanh nau ji kop tă bơh ăp ntil nau dịch tễ. Ảnh minh họa

Tâm nĕ, gĕh bu nuyh mô kâp ngêt dak si, he rlu, ngêt âk dak, nau ji kăt, duh he nga ngăn bah êng tâm 3 – 7 nar. Bơh đah saơ n’hâm suan săk jăn duh, Covid-19 bư ji trong sruh n’hâm, bư ji klơm soh, yor nĕ bư mô tŏng oxy jêr sruh n’hâm. Aơ lah nau saơ lah he way ji kăt, duh he nga ngăn mô gĕh. Yor nĕ, lah saơ 3 ntil nau ji kơt aơ, bu nuyh mĭn păng nơm gĕh nau ji tưp Covid-19 tât ngăch ta wâl dak si gơi nai dak si khăm nau ji: Jêr sruh n’hâm; Siĕk, ji mlông; Ji kop hô.

Mẫn Doanh (t.h)

524
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.