Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư dak boh nchung mbung ân di

19/03/2020 10:17 G3T+7

+ Nau ntĭm tâl 1: Tho ân kloh ăp ntil ndơ dŏng bư dak boh. He tho ti ân kloh n’hanh ăp ntil drăp ndơ dŏng bư dak boh tâm ban gĕh kon yăng, ndrôp kôp, thung dak, n’hoi,…

Lah du lit dak tinh khiết he chê 9g boh gơi bư gĕh dak boh nchung mbung

+ Nau ntĭm tâl 2: Rơm boh n’hanh dak tinh khiết. Boh dơi he r’văt ta ăp siêu thị mô rĭ wâl bu tăch drăp. Lah dak tinh khiết he dŏng dak cât, dak tâm kon yăng mô rĭ dak he lĕ bư ân kloh dŏng ngêt.

+ Nau ntĭm tâl 3: Chê boh tâm dak tinh khiết. He sŏk boh chê tâm dak tinh khiết tĕng nau ntĭm aơ: Lah du lit dak tinh khiết he chê 9g boh gơi bư gĕh dak boh sinh lý Nartri Clorid 0,9%:

Mẫn Doanh (t.h)

545
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.