Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv hâu kei zôngx ziv têr flâuz

23/05/2019 14:09 G5T+7

Xuz thơưx, hâu kei binhx thươngx. Thâuv đêx bâu, tso cxangz txir lưs kâuz tsuô hur hâu cênhz kei.

Cxangz bleik txir lưs kâuz tsuô thâuv hâu kei zôngx ziv têr flâuz thâuv sar

Tos kei sar, bu kei. Thâuv nuôr, flâuz kei los six zôngx ziv têr. Tsưr ziv nuôr pangz txu lo tsơưs nôngz nhôngl têr tơưr kei mas kei tsinhv đơưz, đu jông gâux đuô.

Mẫn Doanh (t.h)

 

578
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.