Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv muôz cxeik langv phưx ntơưv tơưr grax

29/08/2019 14:42 G8T+7

Môngr tsi jông mangl cxeik langv phưx qoz têk haz tsi zôngx ziv đik môngl, zuôr muôz đêx cuz tsuô hur iz luz thâur zâu haz bul ndâux thâux tsuô kror cxeik langv phưx qoz.

​​​​​​​

Tsưr ziv muôz cxeik langv phưx bâuv pang đêx cuz muôx puôs thâuv nzur haz los six muôx kangz hâu

Pangz đêx cuz zuôr grul tơưr grax haz cênhz ntơư grul lo cxeik langv phưx lus, uô kangz ntơư cox li krưr kror moz chia tsi nhiêmr trungx.

Mẫn Doanh (t.h)

432
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.