Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm sŏk r’chŏk iang ta ntô săk

29/08/2019 14:42 G8T+7

Lah r’chŏk iang ta mpang ti n’hanh jêr sŏk r’chŏk iang ta ti, he sŏk dak duh chê tâm kon yăng jê n’hanh dơm trôm kon yăng ta mpeh ntô săk iang r’chŏk.

​​​​​​​​

Nau bên sŏk r’chŏk iang ta ntô săk tă bơh n’hâm dak dơi bu dŏng ntơm kăl e n’hanh nơih ngăn sŏk

N’hâm dak rhip ntô săk he ta trôm kon yăng, jêh rĭ rhĭp r’chŏk jê iang ta ti. Jêh bư kơt nĕ he put lơi ntŏk sôt gơi mô gĕh ka man lăp.

Mẫn Doanh (t.h)

431
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.