Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv cxuôv nzuôr chuôz zênhx tôngx hlâuz

18/06/2020 10:17 G6T+7

+ Zos chuôz zênhx tôngx xêz tsơưs, muôz ntâuz ntuz cuô kâuz los sis cuô txir lưs kâuz cxuôv so. Tos kruôr mas muôz ndok puôr cotton cxuôv so, nzuôr đuô hur đêx sur, chuôz zênhx zuôr yaz khir tror tuôx.

Faz tôngx zuôr lo uô hur saz haz chi bâuv thâu tsưr ziv

+ Chuôz zênhx tôngx xêz ntâu, tsâu hur faz uô ntêx tsuô iz chor cuô kâuz tor tsi nhênhv tsês đhâu iz hnuz mas nzuôr hur đêx sur, cxuôv đu xur  2.000 hur đêx, so ntâuz cotton zuôr chi yaz tror tuôx. Iz făngz, zuôr tor cuô kâuz cênhz môngr njaz los sis môngr mix haz mir njir môngr cơư ntông đu cuôs uô cuô nhênhv, muôz cuô nhênhv ntơư plênhr sâuv chuôz zênhx chia cuôs kruôr, uô kangz mas đơưk cuô plâuv kruôr môngl xuôl ntâuz kruôr so hur saz si.

Mẫn Doanh (t.h)

563
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.