Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm sŭt ndơ dŏng dơi bư nkra tă bơh đồng thau

18/06/2020 10:17 G6T+7

+ Lah ndơ dŏng đồng thau r’gâl mau iê, dŏng siăm tak dak giám mô rĭ dak play kroch sŭt. Kâp sơh dŏng siăm cotton sŭt tay, jêh rĭ he tho đah dak răm, ndơ dŏng mra mhe kơt ơm.

Ðồng thau dơi bu sut kloh n’hanh bư bler tĕng ăp ntil nau ntĭm

+ Lah ndơ dŏng đồng thau r’gâl mau âk, trăm ta sô dak n’hanh chê iê dak giám, ân kơt nĕ tâm du nar jêh rĭ tho ma dak răm, sut nhám mrô 2.000 tâm dak, dŏng siăm cotton gơi sŭt ân kloh bâ. Mô rĭ, he lŭk lai giám n’hanh bột phe mô rĭ bột bum blang n’hanh iê mbrui si jêh rĭ wâr tâm ban, sŏk m’hĭng ta ndơ dŏng dơi bư tă bơh đồng thai jêh rĭ kâp sơh, plôk ntô ndơ tă mh’hĭng jêh rĭ dŏng siăm sŭt tay ân kloh.

Mẫn Doanh (t.h)

560
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.