Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư nglang sêk đah dak ncho phe

07/11/2019 14:33 G11T+7

+ Dak ncho tă pa phe: Sŏk dak ncho tă pa phe tâl bar gơi tho sêk, tho ăp ôi n’hanh ăp măng. Nau ntĭm aơ suy kơl bư nglang sêk n’hanh bư kloh piăng trau iang ta sêk, n’jrăng n’gang ôm sêk n’hanh bô ôm mbung.

​​

Dak ncho tă pa phe dơi bu dŏng tho sêk ân kloh

+ Dak ncho tă pa phe: Sŏk dak ncho tă pa phe tâl bar, chê dak ncho ta glon jê jêh rĭ kôp lơi ndrôp ân lơ du măng. Lah dak ncho phe lĕ kât tâm dâng, he nkhŭt lĕ r’ngôch dak dông klơ. Sŏk ncho dak kât tâm dâng glon chê ta glon mhe, dơm tâm tu n’dik dŏng. Jêh tho sêk, dŏng brôi tho sêk m’hĭng iê dak ncho phe lĕ kât jêh rĭ tho tay sêk ân kloh.

Mẫn Doanh (t.h)

338
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.