Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm kan gơi rao ndŭng ân kloh mô bô ngir, kloh dak ntăk

06/10/2016 10:58 G10T+7

Dŏng mâng n’kar gơi plach ndŭng: Lah he dŏng pêh gơi plach ndŭng bô ngir ngăn, nĕ he dŏng mâng n’kar sôt gơi placg ndŭng ân mô bô ngir. Jêh plach ndŭng he rao đah dak boh duh iê iê gơi kloh dak ntăk. (Lah he rao đah dak n’dĭk ndŭng bô ngir ngăn).

Dŏng boh sa n’hanh play krŏch gơi rao ân kloh ndŭng

+ Dŏng play krŏch mô rĭ dak ncho tă pa phe: Tao ndŭng đah dak play krŏch mô rĭ dak ncho tă pa phe, ndŭng kloh mô hôm gĕh dak ntăk, bô kah ngăn lah he bư trau sa.

+ Pĕt ndŭng đah boh: Chê ndŭng tâm dŭng ni lon, chê iể boh sa, kât ân nâp jêh rĭ nsŭng hô, pĕt n’hanh m’hĭng boh ta săk ndŭng tâm 2 m’nĭt. Jêh nĕ, rao ân kloh lơi ndŭng du tâ dak dak duh đê.

Mẫn Doanh (t.h)

666
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.