Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư ân kloh bâ ta pher uih kho ao

07/03/2019 15:33 G3T+7

+ Gâm dak giám jêh rĭ chê iê boh wâr ân sĭn tâm 1/2 dak síâm. Wâr ân boh lêk tâm dak giấm jêh rĭ he n’khĭt kêng năk. Ân dak giấm n’hanh boh aơ hôm e duh iê iê he sŏk siăm tho siên ngan tak dak giấm jêh rĭ sut ntŏk bâ ta phêr uih kho ao ân kloh. Jêh rĭ dŏng siăm kloh sut tay ân kloh.

Nau ntênh he mô dơi dŏng brui mô rĭ dŏng siăm tho glah loih gơi tho ntŏk bâ ta pher uih kho ao

+ Pơk pher uih kho ao ân duh măn dưn, n’đot jrêng ta ntŏk bâ khet ta pher uih kho ao. Jêh n’đot jêng duh yor nĕ lêk jêng dak bư kloh ntŏk bâ ta phê yor nĕ bư pher uih kho ao kloh dak mhe.

Mẫn doanh (t.h)

299
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.