Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư ân lĕ bô ngir ka

11/01/2018 09:54 G1T+7

Ăp ntil nau ntĭm gơi lĕ nau bô ngir ka lah bư trau sa:

Dŏng dak play kroch gơi bư ân lĕ bô ngir ka gơi dŏng bư trau sa ân kah

+ Play kroch n’hanh giấm: Koh du lat play kroch jêh rĭ iĕt ta ka, ân kơt nĕ tâm pe puăn n’nĭt jêh rĭ dŏng gâm. Lah mô rĭ, he chê iê giấm n’hanh dak tâm 1:1 m’hĭng ta ka.

+ Dŏng dak tă pa phe: Tram ka lĕ lông kloh chê tâm dak pă pa phe ân kơt nĕ tâm 15 – 20 m’nĭt, rao ma dak loh jêh rĭ sŏk gâm trau.

+ Boh n’hanh ndrănh: Chê iê boh n’hanh ma ndrănh tâm dak jêh rĭ đuh ka lĕ lông trăm tâm 10 – 15 m’nĭt, jêh rĭ rao lơi ma dak ân kloh.

+ Chia: Châm ân hăch chia jêh rĭ koh ân jêng jê, trăm tâm dak ndrel ma ka tâm 5 m’nĭt ân lĕ bô ngir.

Mẫn Doanh (t.h)

508
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.