Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư lĕ nau rhoanh, ntoch ta ao răm

30/07/2020 14:58 G7T+7

+ Lah ao răm nchoh jŏ khay rhoanh jêh pêh uih he sŏk ao trăm đah dak ŭm săk kon sê. Dak ŭm kon se dơi bư ntoch nau rhanh rse brai ta ao răm, sâm bư rse brai ao ntoch, bư aơ răm băn n’hanh bô kah. Sŏk du n’hoi tât 2 n’hoi dak ŭm kon se trăm đah du lit dak. Trăm ao răm ta dak aơ tâm 15 – 20 mnĭt. J Ih n’gul aơ bơh tach mô dơi ih ao ntơm ta ka ko tât ta jâng.

Ih kao răm nkhăn jêng pêh gơi rse brai mô gĕh ntoch

+ Gơi bư lĕ nau ntoch ao răm tâm ban kơt ơm, sŏk ao nĕ he trăm ta dak duh tâm 70 – 80 độ C tât 2 mông. Jêh rĭ, he sŏk dơm aơ ta du mlâm siăm n’hơ, klôn jêh rĭ iĕt ao mô dơi iĕt ta duh nar...

Mẫn Doanh (t.h)

539
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.