Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv tsês grax nhôngl ntêr

06/01/2017 11:09 G1T+7

Thâuv tsi muôx tuv jêz txas chia por vêv, zuôr krưr grax hur fuôv hur tưz tsâu cuô kâuz, tsơưv tsês đhâu mo tưz nhôngl tsas.

Zôngv nangz ntiv plênhr mir njir chơưr đơưz zuôr tsês lo grax ntêr đuô

+ Muôz grax hâu sar, thâuv grax tsinhv cuz muôz grax tsuô hur trox buô nhiar ciz tangs, uô li tưz tsês lo grax tsi pông tsât hur nôngz nhôngl ntêr.

+ Zôngv nangz ntiv thưx phâmv chia ntiv grax, uô ntêx muôz grax tso hur mas plênhr luz nangz mir nzir chơưr đơưz zuôr tsês lo grax ntêr đuô.

566
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.