Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv tsês njêl nhôngl thâuv tsi muôx tuv jêz txas

14/05/2020 10:39 G5T+7

+ Zangv 1: Muôz iz đeiv ntơưr ntu bul njêl kror muôl chia por vêv 3-5 tênhz six hơưv. Cxênhx ntơưr ntuz pangz uo tsuô njêl nhôngl ntêr viv hur kror muôl muôx xur tuênr trangs, thâuv tsi muôx đêx, tuêr hnuôr zuôr tu uô tsuô njêl tuôs sei đuô. Muôz ntơưr ntuz bul kror muôl njêl grul ntêr nôngz nhôngl tu tuênr hnuôr, pangz njêl tsês lo ntêr tsi tsư.

Ướp muối là cách bảo quản cá thông dụng khi không có tủ lạnh

+ Zangv 2: Lâuz tsuô hur njêl kror ndâux njol puôr chơưr đơưz, tso tsuô qơư langx khav. Uô li hnuôr chia njêl nhôngl ntêr đuô.

+ Zangv 3: Thâuv puv njêl zuôr tuôs, tsi chia njêl tuôs mas tsuv tsông tâuz hâu tsuô cuôs njêl tuôs nhôngl. Thâuv uô hnox, grax njêl zuôr khor đuô...

Mẫn Doanh (t.h)

275
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.