Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm gơi ka mô gĕh ôm lah mô gĕh tu n’dik dơm

14/05/2020 10:39 G5T+7

+ Nau ntĭm 1: Dŏng siăm be nkŭm măt ka gơi prăp 3 – 5 mông. Siăm bĕ suy kơl bư ka mô gĕh bô ôm yor ta kon măt ka gĕh rse ndâk bư tuyến trạng, lah mô gĕh tâm dak, tuyến aơ tăch nĕ bư ka ngăch ngăn khĭt. Nau kan sŏk siăm bĕ nkŭm măt ka nĕ jŏ ngăch tăch tuyến trạng, nĕ ka jŏ ôm.

Lah mô gĕh tu n’dik he pot ka đah boh gơi ka jŏ ôm

+ Nau ntĭm 2: Nkhŭt tâm mbung ka iê ndrănh sơm, dơm ta ntŭk n’hâm. Nau ntĭm aơ bư ka jŏ ôm.

+ Nau ntĭm 3: Lah ka dăch khĭt, he tôp bôk ka ân gĭt lah lơi ân ôh ka khĭt êng. Lah gâm bư trau, poăch ka mô gĕh chrai...

Mẫn Doanh (t.h)

271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.