Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư lĕ hăng mbung lah sa mrăch

13/02/2020 10:18 G2T+7

Tâm play mrăch gĕh chất capsaicin, bư hăng tâm mbung, duh, blach mbung.

Ngêt du ka chok dak toh gơi bah hăng mrăch tâm mbung. Ảnh minh họa

Nĕ âk bu nuyh sŏk dak ngêt, khă nĕ tĕng nau ntĭm mô dơi he ngêt dak n’dik ôh yor nĕ lah nau bư mô uĕh, bư mbung hăng tay. Lah he gĕh sa trau dŭt ma hăng mrăch, he sŏk du ka chok dak toh ndrôk ngêt ân bah hăng. Yor ngêt du ka chok dak toh bư mpiĕt he bah hăng. Tâm dak toh gĕh âk chât casein bư rklaih đah capsaicin, yor nĕ bư lĕ hăng mbung lah he gĕh sa mrăch.

Hồ Mai (t.h)

295
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.