Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư sam lăp tâm thơ lŏ thơ luh bơh tach

07/05/2020 09:22 G5T+7

+ Nau ntĭm 1: Lah saơ gĕh sam lăp tâm thơ loh sĭk, he sŏk du mlâm mâng keh chŭt tâm ta dŭt thơ lŏ. Kâp sam jôp bêng mâng keh he yâk mâng ka lơ ân sam du.

+ Nau ntĭm 2: Nkhŭt sĭk ta sam bŭt báo dơm ta ntŭk uĕh jêh rĭ goh ân sam thơ luh bơh tach. Jêh sam du he nkhŭt tay sik tâm thơ lŏ kơt ơm.

Dŏng n’hoi inox gơi bư sam thơ luh ta thơ lŏ sĭk

+ Nau ntĭm3: Dŏng du mlâm n’hoi inox jong chŭt tât tâm dâng thơ lŏ sĭk gơi săm jôp ta n’hoi jêh rĭ he yâk n’hoi bơh tach ân sam du. Nau ntĭm aơ ngăch ngăn bư sa du ta ntŭk êng.

Mẫn Doanh (t.h)

225
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.