Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv lơưr zôngr, tsi lov

23/07/2020 11:03 G7T+7

+ Đinh hương: Bangx khơưv têk puôr đinh hương tso hur đeiv ntâuz muôx kror thang, grang đei trâu ntơưv kror trôngx los sis kror treik, kror qơư zôngr khênhr hov zang lus.

+ Bạc hà: Lơưr zôngr ntơưv phương phap zôngv bạc hà nhôngl los sis krang kruôr tưz los six muôx kangz hâu, đei chor nangz bạc hà jê chor qơư zôngr khênhr hov zang lus xưs li chor kror treik jê trôngx hnox hâuk los sis kror trôngx môngl lus li txar zâu blôngx bạc hà tso trâu hur ntiv đêx txơưz sâuv trôngx hnox hâuk los sis kror treik, los sis muôz cxangz blôngx húng quế mas lơưr lo zôngr muôx kangz hâu đuô.

Pux huv laz.

Mẫn Doanh (t.h)

503
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.