Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv lơưr lâuv pol tơưv tov đrâu tsêr

16/05/2019 13:55 G5T+7

Lơưr lâuv pol tơưv tov đrâu tsêr, tsuô đu zangx mir njir jêz kâuz (axit boric) hur đêx cuz, tos mir njir mas xuôs tus pangl so tsêr los sis khâuz hlang so tsêr ntuz chor cuô đêx nuôr chia so plangl tsêr.

Jêz kâuz

Thâuv kruôr cêt tinh axit boric zuôr ntu thơưk plangl tsêr haz lâuv pol tsir môngl. Uô li nuôr tưz phangx tangr lo njâuv los six jông.

Mẫn Doanh (t.h)

543
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.