Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm gơi bư tăp dir du bơh tach

16/05/2019 13:55 G5T+7

Gơi bư tăp dir du bơh tach wâl, he sŏk lŭ srat chê tâm dak duh ân di (axit boric), kâp lŭ lêk tâm dak he dŏng mâng sut wâl mô rĭ siăm mbŭk tâm dak aơ gơi sut wâl.

​​

Lŭ srat

Jêh sut sơh, kết tinh axit boric iang tâm nhiăr wâl nĕ bư tăp dir klach du bơh tach. Nau ntĭm aơ uĕh dŏng lah he dŏng bư ân sam du.

Mẫn Doanh (t.h)

574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.