Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm dŏng tỏi n’jrăng ji kop

03/04/2020 09:54 G4T+7

+ Tỏi 100 gam n’hanh chia nse 100 gam tho kloh, koh jê jê chê tâm kon yăng trăm đah 500 ml dak giám, kôp ndrôp, jêh trăm 30 nar dơi sŏk dŏng bư dak si, bư dak châm ndơ sa mô rĭ du nar ngêt 100ml jêh sông.

Tỏi dơi bu dŏng gơi n’gang ka man bư ji kop

+ Du mlâm tỏi, plôk ntô, tho kloh, juh hăch, iĕt sŏk dak jêh rĭ sŏk dak duh lĕ n’dik rklai rlau 10 tâ, iĕt ta trôm muh du nar 3 – 5 tâ. Mô rĭ dŏng n’gul play tỏi, juh hăch dơm ta siên jêh rĭ nkhŭt 10 ml dak boh (Natri clorid 0,9%) tâm siên, wâr ân tâm ban, lơi ntô, sŏk êng dak, dŏng iĕt ta trôm muh 2 – 3 tâ du nar.

+ Tỏi 2 mlâm, n’ha gle rse 20 gam, n’ah kao krih 10 gam, n’ha cải 30 gam. Tho kloh, juh ân hăch, iĕt sŏk dak iĕt ta trôm muh 2 – 3 tâ du nar.

+ Toỉ 6 mlâm, chia rse 12gam, chê iê sĭk chăng. Ăp ntil sŏk gâm bư dak ngêt, du nar gâm du tâ.

H’Mai (t.h)

266
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.