Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv chia laiv tsês txaix krar đăngx ntơưv tơưr grax haz trâu têk

13/06/2019 14:48 G6T+7

+ Thangx njêr: Lâuz siz shơư thangx njêr haz đêx tsuô sâuv thangx grax luz krar đăngx. Cxuôv chor thangx njêr zâu trơưs zêx zênhv txus thâuv chor txaix krar đăngx sâuv têk plux tangs. Uô kangz ntơư nzuôr têk hur đêx nyaz.

Hônr hơpx oxy jax haz đêx uô plux tangs txaix krar đăngx sâuv tơưr grax haz trâu têk

+ Cuô mil nhôngl: Ntuz pangx gonx (los sis pangx taiv trang) tsuô hur cuô mil nhôngl. Cxuôv tsuô thangx krar đăngx txus thâuv tưs thangx tơưr grax hur hlo mas nduôr đêx nyaz.

+ Đêx oxy jax: Tor shơư hônr hơps zos 1 đar oxy jax haz 2 đar đêx. Tsâu pangx gonx (los sis pangx taiv trang) hur jung jix sâuv chia so hur thangx txaix krar đăngx sâuv têk los sis trâu têk.

Mẫn Doanh (t.h)

359
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.