Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm gơi bư ân lĕ rmĭt iang ta ti n’hanh nheh ti

13/06/2019 14:48 G6T+7

+ Sĭk: Nkhŭt sĭk n’hanh dak ta ntô săk iang rmĭt. Ndot nê nê ăp grăp sĭk ân wil tât ta ntŏk rmĭt ta ti gơi bư lĕ rmĭt, Jêh rĭ tho lơi ti đah dak kloh.

​​

Dak oxy già n’hanh dak he nga ngăn sâm kơl tho kloh rmĭt iang ta ntô săk n’hanh ta nheh ti

+ Dak toh: Mbhŭk mpon (mô rĭ mpon sŭt bư uĕh săk jăn) ta dak toh. Ndot ân hô ta ntŏk rmĭt ân kloh rmĭt jêh rĭ he tho tay ti đah dak kloh.

+ Dak oxy già: Wâr ân tâm ban du n’hoi oxy già n’hanh 2 n’hoi dak. Trăm mpon (mô rĭ mpon sŭt bư uĕh săk jăn) ta dak lĕ tâm lŭk lai nĕ gơi sŭt ân kloh rmĭt iang ta ti n’hanh nheh ti.

Mẫn Doanh (t.h)

352
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.