Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv lơưr plux tuôx pưv haz đu vol sâuv trik yoz

26/01/2018 14:02 G1T+7

Tsâu ntuz chor đuz vol, tuôx pưv sâuv yo ntơưv cuô txir lưs kâuz mas chox môngl jaz yangr ntux tênhz puôr six hơưv.

Zôngv txir lưs kâuz lơưr plux tuôx pưv sâuv trik yo

+ Tor cuô kâuz shơư đêx trơưs tiv lêx 2:1 mas chox môngl râuz bau. Tsâu trik yo mangl tuôx pưv, muôx đuz vol tsuô hur jung jix ntơư 30 phut mas jơưr đuô.

+ Tor đêx jơưr cênhz đêx sur, muôz baking soda haz đrul tiv lêx 1 đar cax phê/2-3 luz trik yo. Tsâu muôx 5-10 phut mas jơưr hur saz si chor thangx mangl tuôx pưv. Jơưr trik yo hur đêx nyaz, jaz kruôr tov yangr ntux.

Mẫn Doanh (t.h)

1,176
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.