Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư ân lĕ chăt nđo n’hanh krăp ôch ta kho ao

26/01/2018 14:02 G1T+7

Trăm ân biĕ ntŏk krăp ôch, chăt nđo ta ao đah dak play kroch jêh rĭ sŏk ih ta duh nar pe puăn mông ân.

Dŏng play kroch gơi pih ân kloh chăt ndô ta kho ao

+ Lŭk lai dak giấm tĕng nau ntĭm 2:1 jêh rĭ gâm ân khuh. Trăm kho aơ chăt nđo, krăp ôch tâm dak aơ tâm 30 m’nĭt jêh rĭ pih ân kloh.

+ Lŭk lai bôt n’hanh dak răm, chê baking soda tâm dak du n’hoi ka phê tâm 2 – 3 mlâm kho, ao. Trăm tâm 30 m’nĭt jêh rĭ pih ân kloh ntŏk chăt nđo. Pih tay kho ao đah dak kloh, jêh rĭ ih ân sơh bơh tăch bri duh nar.

Mẫn Doanh (t.h)

1,192
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.