Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm wâr ndơ sa mô gĕh mpranh dak ngi

10/09/2020 10:58 G9T+7

+ Lor ma he sŏk ndơ wâr he chê dak ngi jêh rĭ gơ duh glah ta ŭnh năk lor. Jêh gơ tâm 30s – 40s mnĭt, he đuh iê boh (tâm ¼ n’hoi ca phê) jêh rĭ pơk ŭnh hâr iê iê n’hanh chê iê iê ndơ wâr ta glah. Boh bư mô gĕh mpanh dak si bơh tach.

Chê iê boh lah dak ngih khuh gơi wâl trau mô gĕh mpanh ngi bơh tach

+ Bư duh glah ta ŭnh năk, chê bar pe lat chia (lĕ dơi tho kloh ntô n’hanh koh jêng jê jê) m’hĭng ta glah. Dŏng mâng keh grŭn nđot ta glah (tâm 1 – 2 mnĭt), jêh rĭ he nkăp lơi chia jêh rĭ nkhŭt dak ngi wâl trau.

Mẫn Doanh (t.h)

578
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.