Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv por vêv nôngz sen

14/01/2021 09:49 G1T+7

Nôngz sen nhôngl muôx trâu kangz cheix ntux cuz hâur cheix ntux no, chia por vêv zôngv trâu đuô luz cheix, tsuv por vêv tiz jông chia tsi mangl lưx tưz xưs li môngz tsât jinh jươngr.

Nôngz sen zôngv uô nox kangz, jông trâu đăngs jul

Chia por vêv, nông sen tsuv têr tơưr zuôr nôngz (tsi lo nzuôr) zôngv pangl đik nar đik plơưr sen môngl. Chox nôngz sen môngl jaz yangr ntux 3 - 5 jas cuô kruôr jangx li tso trâu hur thâur hur saz, kruôr bul hâu ntuv nti chia mangx mangv zôngv. Hur ntu zôngv, têx thâuv tsinhv chox môngl jaz cuôs tsi tuôx pưv. Zos tsi chox môngl jaz mas chox nôngz sen môngl krang kruôr cuôs tsi tuôx pưv.

Mẫn Doanh (t.h)

511
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.