Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntŭk ntĭm nau kan bĭt rdeh n’jrăng, n’gang tưp nau ji Covid-19

12/03/2020 10:36 G3T+7

Ntơm bôk khay 3/2020, ăp ntŭk ntĭm nau pah kan lĕ ndâk nau ntĭm nti tay tĕng nau ntĭm gai bơh UBBL n’gor.

Gơi đăp mpăn ma nau kan ntĭm nti aơ, tâm nĕ gĕh ăp tâ tâm rlong bĭt rdeh, ăp ntŭk ntĭm nti n’hanh ntŭk tâm rlong bĭt rdeh lĕ gĕh nau mĭn kan di gơi n’jrăng, n’gang ji tưp nau ji Covid-19 ân uĕh, tĕng di nuih n’hâm nti gai bơh UBBL n’gor n’hanh nau ntĭm bơh n’gâng kan y tế.

Ntŭk kan Ntĭm nti n’hanh Tâm rlong bĭt rdeh Nam Tây Nguyên (Dak R’lâp) ksiêm nau duh n’dik săk jăn lor ma lăp nti tâm jrô n’hanh ăp tâ tâm rlong

Ăp bu nuyh nti n’hanh tâm rlong bĭt rdeh put lĕ r’ngôch siăm put mbung gơi n’jrăng nau ji tưp

Kan bộ uănh tâm rlong bĭt rdeh ksiêm ăp bu nuyh tâm rlong bĭt rdeh n’hanh ntĭm ăp ntil nô nau n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 ta tâ tâm rlong

Kan bộ Ntŭk kan ntĭm nti nau kan Thư thục Ðại Lợi (Gia Nghĩa) blĭl ăp nau ntĭm kan mbơh n’gâng y tế gơi n’jrăng n’gang tưp nau ji Covid-19

Lê Phước

1,043
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.