Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm bư por sa ân uĕh ma n’hâm suan săk jăn ta yăn sêt pêh

07/11/2019 14:33 G11T+7

+ Por bum trau, hạnh nhân: Bum trau 100gam, hạnh nhân 200gam, kê 100gam, iê bơ. Bum trau gâm sĭn, wâr ân sơh, hạnh nhân wâr sĭn lơi ntô, koh jêng jê. Ăp tâ sŏk 10 gam, bum trau, kê ân nŭm wâr đah dak duh lĕ ndik, chê iê bơ.

​​

Por bum trau uĕh ma n’hâm suan, uĕh ma săk jăn bu nuyh siĕk jŏ nar sa tâm yăn sêt pêh

+ Por dak tao: Dak tao 100 – 150gam, phe bô kah 50gam. Phe bư kah pa ân kloh, chê tâm glah 300ml dak gâm bư por, jêh rĭ n’khŭt dak tao, pơk ŭnh hâr iê iê ân por sĭn.

+ Por play nho: Play nho kro 50gam, sĭk nglang 50gam, phe mbêt 100gam. Phe mbêt pa ân kloh, chê tâm glah ndrel ma iê dak n’hanh play nho kro, jêh rĭ pơk ŭnh hâr ân têh, jêh rĭ pơk ŭnh hâr iê iê ân por sĭn, jêh rĭ chê sĭk dŏng sa.

H’Mai (t.h)

411
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.