Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil dak si hao nau dăng ma n’hâm suan

27/02/2020 14:58 G2T+7

- Tiêt lôt dơi bu dŏng săm ăp ntil nau ji way mâp: siĕk, luh n’hak, plau ntô săk, ji môr, sâm kơl bư kah mbung sông sa n’hanh dơi bu dŏng săm nau ji lah mô hôm dăng n’hâm suan.

Tơm n’hanh reh Hoàng kỳ

- Chia bơh dơi bu dŏng săm ji kop, bư kah mbung ngêt sa, bư mô gĕh hok n’hanh n’gang plau săk jăn, sâm kơl bư dăng n’hâm suan.

- Tỏi dơi bu dŏng săm nau ji tĕng y học kơt kăl e, săm ji kop, săm ji proch n’hanh trŭnh ngi tâm m’ham.

-  Hoàng kỳ dơi bu dŏng bư ân dăng n’hâm suan, hoàng kỳ dơi săm nau ji kop, ji ndik, n’gang nau ji kop n’hanh săm ngăch bah nau ji kop.

Hồ Mai (t.h)

347
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.