Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng ăp ntil kao bư dak si săm siăk

11/10/2018 10:06 G10T+7

+ Săm siăk ji mlông: Kao play mbŭng n’kuăng 30 gam, sŏk gâm đah iê sĭk, tâm pă ngêt ăp tâ du nar. Mô rĭ he chê tay n’ha jiăm tăp 10 gam, grăp play kroch 10 gam.

Kao play mbŭng n’kuăng

+ Săm siăk yor mih nar, ji kop, jêr nsrŭh n’hâm, ji tơh, gĕh n’hak tâm ka lo: Kao bŭnh 24 gam tho ân kloh, trăm tâm dak duh tâm 15-20 mnĭt dŏng ngêt, chê iê dak sŭt, ngêt tâm ban he ngêt dak trà.

+ Săm siăk ta bu nuyh ji r’ah ăm săk jăn: Kao phù dung 50 gam, rkơm sur 150 gam n’hanh chê nŭm boh bôt ngot. Sŏk kao phù dung gâm đah rklơm sur, lah sĭn sŏk rklơm sur siĕt ân jê, lơi kao, chê boh bột ngot, sa rklơm, ntru dak. Mô rĭ he dŏng kao phù dung trăm đah dak duh chê sĭk dŏng ngêt tâm ban ngêt dak trà.

H'Mai (t.h)

315
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.