Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ol Bu Tung, phuôv tsangr cinh têr cênhz tuôr truôx văn hoar

26/12/2019 10:26 G12T+7

Jos Ol Bu Tung, xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) nhis hnuôr muôx 215 tsêr đrul 1089 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx M’nông muôx 95%.

Iz făngz zov chênhr phuôv tsangr cinh têr, pêx xinhv hur jos Ol Bu Tung tsinhv tuôr tsês haz phat hui văn hoar truênx thôngr minhx cxưx. Lus cinh têr, pêx xinhv chos cxuô zangv kôngz tsinhv xưs li: cax phê, phưx txoz, zus tsax cxu, keiz us… Sâu fênhx đrăngz lo 40 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Tsôngv box tsinhv tuôr tsês nghêx kraz ndâu, ntul ntâuz txaix, khoz đruôl côngx chiêng, cxiv tsang pangz văn nghês chia môngl uô lov jêv tsuô hur haz tov đrâuz xênhr.

Pangz văn nghês ntơưv jos đrul ntâu zangv thanhx phênhx, tsinhr môngl biêuv jiênr ntơưv chor xưv cxênhx lux

Tsưr jos Y Loan (sangz xik) tsinhr đênhr saz chor nghês nhân tuôr tsês nghêx kraz ndâu

Nôngz nhôngl hnuôr, pêx xinhv hur jos tang tov jas, luôv cax phê.

Pêx xinhv hur jos tưs yưv nhiax chia đkol hês thôngr pangx tênhz tơưk chik lơưr cêr jêx jos

Lê Tuấn – A Trư

2,127
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.