Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Ol Bu Tung, hao nau wăng sa tâm r’nglăp đah mât mray nau way

26/12/2019 10:26 G12T+7

Bon Ol Bu Tung, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) abaơ gĕh 215 r’năk đah lơ 1.089 bu nuyh, bu nuyh Bu Nong rêh tât 95%.

Bơh đah hao nau wăng sa, bu nuyh bon lan tâm bon Ol Bu Tung n’hao uĕh nau mĭn gơi mât mray n’hanh dŏng ăp ntil ndơ kh’lay tâm nau way. Ta nau wăng sa, bu nuyh bon lan tăm: ca phê, tiêu, chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr… Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh du năm kan tât 40 r’keh prăk. Bu nuyh bon lan mât mray nau tanh sah siau, tanh bŭt ao, tŭr chĭng goh goong, ndâk njêng phung pâl k’dŏ mprơ gơi hăn tâm rlong k’dŏ mprơ tâm n’qual n’hanh tâm n’gor.

Phung k’dŏ mprơ bon gĕh nŭm bu klô bu ur, way hăn k’dŏ mprơ ta ăp ntŏk rbŭn têh

Kô ruanh bon Y Loan (bơh ma ti) n’hưch nuih n’hâm ăp gru mât mray, ntĭm nti uĕh nau way tanh sah siau

Ta ăp nar abaơ, bu nuyh bon lan tâm bon dôl ih, peh ca phê kro.

Bu nuyh bon lan tâm bon tâm kơl prăk rêl gơi ndâk bư gâng ŭnh ang hăn măng ta ăp trong

Lê Tuấn – A Trư

2,571
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.