Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon N’Jang Bơ tâm rom gop ndâk hao nau rêh

07/05/2020 09:35 G5T+7

Bon N’Jang Bơ (mhe) xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 390 r’năk đah rlau 1.000 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 70% r’noh bu nuyh.

Tâm ăp năm lĕ lăn, bon lĕ dơi bri dak kơl nkra trong hăn, ndâk gâng ŭnh điện, koai nglau n’gân dak gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm, 100% kon se tâm bon dơi bri dak pă sam bŭt n’kar săk y tế… Dơi bu n’kôch ân gĭt, tâm bon gĕh du phung k’dŏ mprơ n’hanh âk gru mât mray nau way tanh sah siau, nĭr, dông n’hanh vâng tanh.

Bon abaơ gĕh rlau 300 hec ta neh bư mir jan ba, tâm nĕ gĕh 120 hec ta neh tăm ca phê, bă bă lah neh tăm tuh vanh. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh du năm 2019 gĕh rlau 32 r’keh prăk du năm.

Trong hăn tâm bon dơi bri dak nkra tay gơi gĕh trong hăn uĕh ma bu nuyh bon lan

Nau tăch r’văt drăp ndơ dơi bu pơk kan uĕh gơi gĕh ntŭk r’văt drăp ma bu nuyh bon lan…

Bu ur Bu Nong soh mbăn bŭt ao n’hanh mât mray uĕh nau vâng tanh kăl e

Âk gru tâm bon uănh kh’lay nau kan mât mray nau way: vâng tanh, tanh sah, nĭr…

Mai Anh

735
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.