Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŏng vitamin C ân di gơi n’jrăng nau ji ma n’hâm suan săk jăn

12/03/2020 10:27 G3T+7

He dŏng sa ăp ntil ndơ sa gĕh âk vitamin C lah du ntil nau kan uĕh gơi n’jrăng nau ji ma n’hâm suan săk jăn, bư lĕ nau khih tâm n’hâm suan.

Vitamin C gĕh âk tâm ăp ntil play cam, quýt, play kroch, play kroch đung…

He dŏng vitamin C ân ma kon se ntơm 6 - 11 khay lah 25 -30 mg/du nar, kon re ntơm 1-6 năm lah 30 mg/du nar, kon se ntơm 7- 9 năm lah 35 mg/du nar, druh ndăm ntơm 10 – 18 năm lah 65 mg/du nar, bu nuyh lĕ têh lah 70 mg/ du nar, bu ur gĕh bŭn lah 80 mg/du nar, mê ân kon pu tih lah 95 mg/ du nar. Tĕng ăp bu nuyh mĭn kan dinh dưỡng, vitamin C gĕh tâm ndơ sa lah he dŏng sa uĕh tay đah ăp ntil dak si gĕh vitamin C. Ăp nar, he sa âk n’ha trau rse n’hanh ăp ntil play dŭm lah mô hôm kâp ngêt tay dak si gĕh vitamin C. Lah n’hâm suan săk jăn ngêt sa mô kah mbung he dŏng ndơ sa gĕh âk vitamin C gơi sa (tĕng nau ntĭm nai dak si). Mông dơi he dŏng ngêt uĕh ngăn ngên vitamin C lah ơm ôi mô rĭ dĭng nar jêh sông. Lah dŏng ngêt ndul dôl ma ji ngot bư ndul he ji uh, ji proch…

H’Mai (t.h)

421
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.