Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bir thư Chi bôx, Tsưr jos Điểu S’Rao ntâus ntêx hur cxiv tsang jêx jos yaz

21/01/2021 10:46 G1T+7

Điểu S’Rao (zus shông 1982), minhx cxưx M’nông zos Bir thư Chi bôx, tsưr jos ntâus ntêx hur cxiv tsang jêx jos yaz nhoz jos Bu Gia, xar Quảng Trực (Tuy Đưc).

Shông 2011, tix lâul lo cêp nax Đangv, shông 2013 lo pux tuz nhuôs nhiav tsang uô Tsưr jos. Txus shông 2020 tix lâul lo tsang uô Bir thư chi bôx cênhz tsưr jos. Tix lâul tsinhr kruôz ntuôl pux tuz nhuôs côngv saz, siz pangz phuôv tsangr cinh têr, tsês angr uô cêr jêx jos, cxiv tsang nênhx yaz. Vai tsox haz năng đôngs, trâu saz uô hâux lưv ntơưv tix lâul tưz pangz mangx cxơư grang phong tsox cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv jêx jos.  

Bir thư, Tsưr jos Điểu S’Rao (sangz lâux) kruôz ntuôl pux tuz nhuôs tsês angr, pangz nhiax, công uô yaz cêr mox nhex jêx jos.

Điêuv S’Rao (sangz xik) yangv đênhr saz pêx xinhv trâu saz uô nox uô hâuk.

A Trư

3,754
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.