Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bir thư Chi bôx Thix Grơu trâu saz, tsach nhiêmx tsuô jêx jos

05/01/2018 08:59 G1T+7

Txix shông 2011 txus nuôr, muôv Thix Grơu, nênhs M’nông lo tsang uô Bir thư chi bôx jos Đăk B’lao, thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp).

Hur hâux lưv côngz txux, muôv zov chênhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs, tsi zuôv cêr chei têz qơưs, tuôr truôx văn hoar truênx thôngr… Ntơưv ntâus ntêx, tsach nhiêmx ntơưv muôv haz chor đangv viên hur Chi bôx tưz kruôz ntuôl pêx xinhv hur jos trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr – tsôngv langx haz tuôr truôx văn hoar truênx thôngr.

Muôv tsinhv nrar huz lâul haz txơưx uô chơưr cxuôr truênx thôngr

Muôv Thix Grơu khuênr khich tix vi kuôl pux tuôr tsês haz phat hui văn hoar truênx thôngr

Bir thư chi bôx Thix Grơu tsinhr kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv trâu saz uô nox uô hâuk…

A Trư

2,151
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.