Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bí thư Chi bộ Thị Grơu lĕ nuih, lĕ n’hâm ma nau kan tâm bon lan

05/01/2018 08:59 G1T+7

Ntơm năm 2011 tât abaơ, yuh Thị Grơu, Bu Nong dơi ruah kan bư Bí thư chi bộ bon Dak B’lao, bon Kiến Ðức (Dak R’lâp).

Tâm nau kan, yuh uănh kh’lay mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan gơih pah kan wăng sa, lâm nau ji ngot ntrunh o-ach, mô bư gĕh nau tih tâm bon lan, răk mray nau way ơm kal e… Yor lĕ nuih, lĕ n’hâm tâm nau pah kan n’hanh ăp bu nuyh đảng viên tâm Chi bộ lĕ nsrôih đă bon lan n’hao nau pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa – nau rêh bon lan n’hanh mât mray nau way kal e.

Yuh joi prăp yăng ndrănh n’hanh blau n’gon ndrănh kơt kal e

Yuh Thị Grơu n’hưch oh nur bu ur mât mray n’hanh dŏng uĕh nau way kal e

Bí thư chi bộ Thị Grơu way mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan nsrôih pah kan bư mir jan ba…

A Trư

2,150
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.