Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bí thư chi bộ lĕ nuih n’hâm tâm nau kan, leo kan lor ân uĕh gơi ăp bu nuyh bon lan tĕng kơt kan

30/07/2020 15:09 G7T+7

Chi bộ bon Bu Pah, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) gĕh 11 đảng viên, tâm nĕ gĕh du huê đảng viên bu ur.

Ðah nau kan bư Bí thư chi bộ, nô Hoàng Văn Ðương (deh năm 1981), bu nong Tày uănh kh’lay nau kan tâm nchră ma n’gâng kan uănh gai bon n’hanh cấp ủy gơi ndâk njêng nau trŭnh kan; jao ân ăp bu nuyh đảng viên n’hanh ăp phung kan đoàn pah kan. Chi bộ nchŭn nau kan, trĕng uănh ăp ntil nau trŭnh dơi pah kan lôch ăp khay. Nô Ðương lĕ nuih n’hâm n’hưch bu nuyh đảng viên n’hanh bu nuyh bon lan hao nau kan bư mir jan ba, gơi gĕh nau rêh đăp mpăn. Âk năm nao nao chi bộ dơi kơp nau r’nê moh kloh uĕh nâp phêt tâm nau pah kan, đảng viên dơi pah kan lôch jêh ăp ntil nau kan bu jao tâm chi bộ.

Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Ðương (bơh ma ti) tâm nchră nau kan rbŭn ăp khay chi bộ n’hanh ma Groi Bí thư

Tâ rbŭn Chi bộ bon Bu Pah dơi khăn păng rbŭn di tĕng nau kan

Yor dơi chi bộ ntĭm gai, bu nuyh bon lan tâm bon gơih ngăn tâm nau kan bư mir jan ba

Mai Anh

1,913
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.