Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bir thư chi bôs H’Yon uô hâux lưv kruôz ntuôl txơưx

30/05/2019 13:41 G5T+7

Muôv H’Yon (zus shông 1970), minhx cxưx M’nông nhoz jos Pi Nao, xar Nhân Đaos (Đăk R’lâp) zos txơưx hur hâux lưv kruôz ntuôl nhoz trôngx qơư.

​​​​​

Muôv tsinhr kruôz ntuôl tix vi hur jos uô jông trơưs chinhr sach dân xur cêr hoaix hoar chuôz zis

Đrul vai tsox zos Bir thư chi bôs jos Pi Nao, iz făngz đamv đang đăngs nuv hur tsêr, tuz zu stuz nhuôs, muôv H’Yon tsinhv sir jul đênhr saz pux tuz nhuôs, tix vi lus tu đăngs jul shang nhuôs, uô nox uô hâuk. Muôv tsinhv tsinhr nul, đênhr saz nênhs lâul, nênhs muôx côngs cach mangs hur jos. Đrul chor pangz mangx has sâuv, muôv H’Yon tưz lo khơưs ntâu ntơưr kruôs ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx hur hâux lưv kruôz ntuôl txơưx.

​​​​​

Muôv H’Yon nhênhx lo ntâu ntơưr kruôs ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx viv muôx ntâu thanhx tich hur kruôz hu txơưx

Quang Vũ

2,022
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.