Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr nox siz hluz Tui Đưc tsinhr chik viv nênhs moz pluôs

08/11/2018 09:25 G11T+7

Ntâu shông nuôr, Tsêr nox siz hluz Tsêr khu moz Đa khoa hênhx Tui Đưc tsinhr pangz jông tsuô chor nênhs moz pluôs khu moz ntơưv nuôr.

Chor suât nox không pangz chor nênhs muôx moz khu moz nôis trur, tiv zix mas chuôz zis pluôs, minhx cxưx nênhs tsơưs truôx saz nhoz khu moz

Iz făngz mor cuô đik pluôs yeik, cxuô pluôs nox hur hnuz por lênhx muôx pêz jangv nox kangz njêr, ciz haz cuô jâuz. Fênhx đrăngz iz pluôs, tsêr nox pangz 30 suât nox, mor cuô đik tsi zuôr nhiax. Iz suât nox tsi xangv nhiax njaz, jâuz mas muôx li 15.000 nhiax. Chor nav gâux xưz, nhân viên tsêr nox tsinhv cxangz nzir chos jâuz, kos, txir chia xir por chi phir haz bov cuanv jâuz hur saz tsuô nênhs moz. Tsêr khu moz tsinhr cxênhz yuôx tsi tsês veev xinhz an toanx thưx phâmv, đamv bov cxuô pluôs nox por lênhx an toanx.

Iz pluôs nox, chor nav gâux xưz por lênhx nul txus nênhs moz haz nênhs hur tsêr nox hâuk li changs chia hlôngr

Hoàng Hoài

1,918
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.